Planador cai de bico! Accident in photos!

                                                               
     

                              O piloto conseguiu sobreviver.